WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Quà công thành chiến hàng tuần

Type : Create account id    
TQC Team, Thông Báo : Sự Kiện Công thành chiến áp dụng bắt đầu từ 13/11/2019.
Hóa trang ngựa anh hùng nhận xác nhận với GM.Các phần quà sẽ được trao vào 18h00 sau ngày công thành chiến.
Phần Thường được trao cho Chủ quân đoàn nhận tại NPC Đại Hồng Lư.
Ngân phiếu nhỏ có giá trị 100@. Nếu cùng 1 anh hùng đạt top kill và tốp công thì chỉ nhận được 1 phần thưởng
Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...