WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Sự kiện đổi chữ

Type : Create account id    

Thời Gian Diễn Ra

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 26-10-2019
  • Kết thúc: Thông báo sau
  • Để tạo điều kiện mill có thể được quy đổi : 10.000.000 ngân lượng = 1000@

 

Nội Dung

  • Anh hùng phải thu thập Các chữ để tham gia sự kiện
  • Vũ khí phải giao dịch được
  • Các chữ Xích, Bích, Kỷ, Niệm anh hùng thông qua xích bích trận và di lăng trận để thu thập
  • Các chữ Quyết, Thắng thông qua boss Nam Qua Đầu Mục
  • Tại mỗi mức đổi chỉ cần cặp Ví dụ : Anh hùng cần cường hóa lên +20 chỉ cần 1 cặp Quyết+ Thắng hoặc Xích + Bích hoặc Kỷ +Niệm
  • Tại mức cường hóa +18 chỉ cần 1 trong những chữ sau : Thắng hoặc Xích hoặc Bích hoặc Kỷ hoặc Niệm
  • Vũ khí +18 và +20 sẽ được trao ngay khi anh hùng đủ điều kiện/ Riêng vũ khí +21 sẽ trao vào các lần bảo trì

 

Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...